Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.karikatuur.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling  via de eShop van karikatuur.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Producten variëren, 9% of 21% BTW

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op karikatuur.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling binnen de gekozen levertijd automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met karikatuur.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op karikatuur.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij karikatuur.nl. Commercieel gebruik van de tekeningen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van karikatuur.nl 

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van karikatuur.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Karikatuur.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan karikatuur.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Karikatuur.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren / aanpassen geleverd product

5.1 Op digitale producten van karikatuur.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

5.2 Reeds gemaakte karikaturen kunnen alleen gewijzigd worden indien vooraf de schets was aangevraagd bij type karikatuur met achtergrond. Andere wijzigingen kunnen worden uitgevoerd na bijbetaling voor deze wijzigingen. Een prijsopgave hiervan krijgt U na aanvraag van de wijziging en deze moet vooraf betaald worden.

6 Privacy

6.1 In de informatie privacy op onze website kunt U lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. Met het accepteren van de algemene voorwaarden accepteert U tevens de manier hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. We zullen de gegevens niet anders gebruiken dan daar is aangegeven.

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, vervalt de bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe soortgelijke bepaling die karikatuur.nl goedkeurt.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.